Zwroty
W ciągu 14 dni od zakupu produktu możesz poinformować nas o chęci odstąpienia od umowy, możesz to zrobić wysyłając nam mail na adres kontakt Następnie w ciągu kolejnych 14 dni należy odesłać zamówienie, wraz z wypełniony formularzem odstąpienia od umowy oraz dowodem zakupu.

FORMULARZ DO POBRANIA TUTAJ

Paczkę należy odesłać na adres:
HEALTHY HERB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa, woj. Mazowieckie,

Reklamacje
Reklamacje należy składać drogą mailową, wysyłać wiadomość wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres:
reklamacje@tora-narzedzia.pl

FORMULARZ DO POBRANIA TUTAJ.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.