Strugi

Strugi służa do wstępnej obróbki (strugania) drewna. Struganie to zgrubne wyrównywanie np. belek. Niekiedy struganie jest wystarczającym procesem obróbczym, choćby w przypadku budowy mebli ogrodowych. W przypadkach, kiedy chcemy uzyskać lepszej jakości powierzchnię, po tym prcesie stosuje się dodatkowo szlifowanie.